Cywilizacyjna choroba jaką jest cukrzyca

Cywilizacyjna choroba jaką jest cukrzyca

Cukrzyca jest jedną z tych chorób, która ze względu na skalę występowania oraz czynniki ryzyka jest uznawana za chorobę cywilizacyjną. Jednocześnie czynniki ryzyka wpływające na występowanie cukrzycy znacznie częściej występują w krajach More »

Skutecznie działający aparat na zęby

Skutecznie działający aparat na zęby

Jeśli chce się realizować specjalistyczne leczenie stomatologiczne istotne jest decydowanie się na takie miejsca do realizowanie leczenia, gdzie można liczyć na leczenie wykonywane przez odpowiednich specjalistów. Gdy wybiera się poszczególne gabinety stomatologiczne More »

Wykorzystanie drukowania trójwymiarowego

Wykorzystanie drukowania trójwymiarowego

Postęp w zakresie drukowania trójwymiarowego bezpośrednio przekłada się na możliwość korzystania z coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Dotyczy to między innymi urządzeń, które mogą być wykorzystywane do drukowania trójwymiarowego. Ważne jest w More »

Stomatolog w Warszawie a potrzeby i oczekiwania

Stomatolog w Warszawie a potrzeby i oczekiwania

Stomatolog Warszawa to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów Poszczególni klienci mogą mieć różne wymagania pod względem poziomu obsługi klienta, w związku z czym system obsługi powinien być elastyczny i spełniać oczekiwania klientów. Należy More »

Implantologia w Warszawie a odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Implantologia w Warszawie a odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Implantologia Warszawa to również liczne zobowiązania względem spółki W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz doktrynie przyjmuje się, że odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą osoby, które były członkami zarządu w czasie, w którym zobowiązania More »

 

koszty przeprowadzki

SĄD NAJWYŻSZY o skuteczności wypowiedzenia zmieniającego niezależnie od woli pracownika Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów karę umowną zapłaconą z tytułu niedotrzymania terminu wykonania usługi? Prowadzę księgę przychodów memoriałów. Czy koszty dotyczące? Października, które nie zostały uwzględnione w tym miesiącu, mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącach następnych? Dzięki naszemu networkowi międzynarodowych firm przeprowadzonych jesteśmy w stanie dokonać koszty przeprowadzki http://adexim.com.pl/cennik Twoich mebli i całego dobytku w Rio de Janeiro i za granicą. Otrzymaliśmy kredyt na zakup środka trwałego, który został częściowo sfinansowany dotacją. Czy odsetki od tego kredytu, w części sfinansowanej dotacją, stanowią w całości koszty uzyskania przychodu? Pracodawca opłaca grupowe ubezpieczenie pracownicze za swoich pracowników. Czy poniesione z tego tytułu koszty podatnik może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu i zmniejszyć podstawę opodatkowania? Czy mogę wprowadzić do ewidencji i amortyzować samochód kupiony na kredyt? Czy odsetki od kredytu mogę uznać za koszty uzyskania przychodów? Wartość świadczenia uzyskanego przez pracownika z tego tytułu została określona w ustawie o PIT i wynosi 250 zł lub 400 zł miesięcznie, w zależności od pojemności silnika. Czy wykład prowadzony przez nauczyciela akademickiego może być przedmiotem prawa autorskiego? Czy można w tej sytuacji zastosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodów? Czy w związku z przebywaniem na chorobowym przez ponad miesiąc, strażakowi przysługują koszty uzyskania przychodów za ten miesiąc? Koszty pozyskania finansowania zewnętrznego. Koszty prowizji bankowych. Czy różnice kursowe wynikające z kompensaty zobowiązań i należności stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy opłatę za kurs prawa jazdy C, podnoszący kwalifikacje pracownika, mogę zaliczyć w koszty i czy jest to przychód pracownika? Czy koszty postępowania sądowego prowadzonego przez spółkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Czy na podstawie faktur wysłanych mailem, bez podpisu, mamy możliwość zaliczenia kwoty z takiej faktury w koszty uzyskania przychodu? Czy z takiej faktury możemy odliczyć VAT? Kiedy wydatki pracodawcy na ubranie pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów? W efekcie wyrok NSA może być istotnym argumentem dla podatników w sporach z fiskusem w podobnych sprawach, lecz nie powinien być rozszerzany na klasyczne koszty serwisowania najmowanych samochodów. Prowadzę działalność gospodarczą. Zatrudniłam na podstawie umowy o pracę swojego męża. Czy mam możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów świadczenia urlopowego wypłaconego małżonkowi? Czy koszty związane z zakupem bonów towarowych stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu? Nadszedł czas na blogowe przeprowadzki – kontynuacji bloga „Podatki bezpośrednie i pośrednie” odnajdą Państwo od jutra pod tym linkiem. Czy zapłaconą kaucję dotyczącą wynajmu lokalu, w którym podatnik ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą, można zaksięgować w koszty uzyskania przychodów? W jaki sposób ustala się koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów, które zostały objęte w wyniku podziału spółki? Czy można zaliczyć w koszty działalności firmy wynagrodzenie wypłacane żonie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli wcześniej ustanowiono rozdzielność majątkową? Jak rozliczyć i zaksięgować jazdę lokalną odbytą prywatnym samochodem pracownika w celu służbowym? Czy wydatki na zakup tablic informacyjnych z danymi firmy, umieszczonych na budynku, będą stanowiły koszty reklamy? Koszty nabycia usług doradczych, reklamowych przy transakcjach nabycia udziałów / akcji. Leasingujemy w firmie samochody osobowe. Czy należy prowadzić ewidencję przebiegu tych pojazdów, czy też można koszty paliwa w całości zaliczać do kosztów podatkowych? Czy uczelnia, jako płatnik, może zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów od wynagrodzenia nauczyciela akademickiego, wypłacanego za okres urlopu naukowego? Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej opodatkowania dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Czy takie dofinansowanie podlega u mnie opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych? Czy firma może pokrywać pracownikom koszty dojazdu na okresowe badania lekarskie? Czy koszty te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Podatnicy, których przychody lub koszty bilansowe przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 2 mln euro, będą musieli przygotować dokumentację dla poszczególnych transakcji kontrolowanych. Czy wypłacona małżonkowi zmarłego pracownika odprawa pośmiertna stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty? Czy zakup jednej butelki alkoholu, w celu przekazania kontrahentowi, stanowi koszt uzyskania przychodu dla firmy? Czy można zaksięgować ten wydatek jako koszty reklamy i reprezentacji? Czy w tym roku firmy nietworzące funduszu socjalnego będą mogły zakupić bony świąteczne dla pracowników i zaliczyć poniesione wydatki w koszty uzyskania przychodów? W ostatnich miesiącach obserwujemy, że organy podatkowe jednolicie potwierdzają, że wydatki na pakiety medyczne dla rodzin pracowników stanowią koszty podatkowe. Czy wydatki na urządzenia zainstalowane w mieszkaniu pracownika (komputer, .) możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Przychody i koszty podatkowe przy budowie i sprzedaży nieruchomości Prowadzę kancelarię radcy prawnego (prowadzę księgę przychodów i rozchodów). Jakie koszty będą dla mnie kosztami pośrednimi, a jakie bezpośrednimi? Czy pracodawca może zastosować podwójne koszty uzyskania przychodów, jeżeli zawarł z tym samym pracownikiem dwie umowy o pracę? W związku z prowadzonym postępowaniem sądowym poniosłem określone wydatki. Czy mogę uznać je za koszty uzyskania przychodów, jeśli występuję w sprawie jako dłużnik?