Stomatolog w Warszawie a potrzeby i oczekiwania

Stomatolog w Warszawie a potrzeby i oczekiwania

Stomatolog Warszawa to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów Poszczególni klienci mogą mieć różne wymagania pod względem poziomu obsługi klienta, w związku z czym system obsługi powinien być elastyczny i spełniać oczekiwania klientów. Należy More »

Implantologia w Warszawie a odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Implantologia w Warszawie a odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Implantologia Warszawa to również liczne zobowiązania względem spółki W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz doktrynie przyjmuje się, że odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą osoby, które były członkami zarządu w czasie, w którym zobowiązania More »

Firma eventowa musi odprowadzać podatki!

Firma eventowa musi odprowadzać podatki!

Firma eventowa musi iść w kierunku litery zmierzającej na podatki Po upływie roku podatkowego bezcelowe staje się wydanie decyzji wyznaczającej wysokość zobowiązania oraz zaległości podatkowej w zaliczkach miesięcznych. Nie przekreśla to jednak More »

Najlepsi producenci mebli

Najlepsi producenci mebli

Okazuje się, że jednymi z lepszych producentów mebli w Europie, a może i za jakiś czas na świecie są wytwórcy polscy, którzy dostarczają swoje wyroby za granicę i cieszą się dużym uznaniem More »

Implantologia w Warszawie a odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Implantologia w Warszawie a odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Implantologia Warszawa to również liczne zobowiązania względem spółki W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz doktrynie przyjmuje się, że odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą osoby, które były członkami zarządu w czasie, w którym zobowiązania More »

 

koszty przeprowadzki

Leasingujemy w firmie samochody osobowe. Czy należy prowadzić ewidencję przebiegu tych pojazdów, czy też można koszty paliwa w całości zaliczać do kosztów podatkowych? Czy koszty związane z zakupem bonów towarowych stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu? W jaki sposób ustala się koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów, które zostały objęte w wyniku podziału spółki? Nadszedł czas na blogowe koszty przeprowadzki – kontynuacji bloga „Podatki bezpośrednie i pośrednie” odnajdą Państwo od jutra pod tym linkiem. Czy pracodawca może zastosować podwójne koszty uzyskania przychodów, jeżeli zawarł z tym samym pracownikiem dwie umowy o pracę? Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej opodatkowania dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Czy takie dofinansowanie podlega u mnie opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych? W ewentualnym procesie sąd będzie badał przede wszystkim zasadność podwyżki. Właściciel będzie musiał wykazać, że taka podwyżka jest uzasadniona ze względu. Na koszty utrzymania nieruchomości. Prowadzę księgę przychodów memoriałów. Czy koszty dotyczące? Października, które nie zostały uwzględnione w tym miesiącu, mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącach następnych? Czy na podstawie faktur wysłanych mailem, bez podpisu, mamy możliwość zaliczenia kwoty z takiej faktury w koszty uzyskania przychodu? Czy z takiej faktury możemy odliczyć VAT? Czy wydatki na zakup tablic informacyjnych z danymi firmy, umieszczonych na budynku, będą stanowiły koszty reklamy? Czy zakup jednej butelki alkoholu, w celu przekazania kontrahentowi, stanowi koszt uzyskania przychodu dla firmy? Czy można zaksięgować ten wydatek jako koszty reklamy i reprezentacji? Czy różnice kursowe wynikające z kompensaty zobowiązań i należności stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy uczelnia, jako płatnik, może zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów od wynagrodzenia nauczyciela akademickiego, wypłacanego za okres urlopu naukowego? Czy opłatę za kurs prawa jazdy C, podnoszący kwalifikacje pracownika, mogę zaliczyć w koszty i czy jest to przychód pracownika? Czy firma może pokrywać pracownikom koszty dojazdu na okresowe badania lekarskie? Czy koszty te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy zapłaconą kaucję dotyczącą wynajmu lokalu, w którym podatnik ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą, można zaksięgować w koszty uzyskania przychodów? Czy wydatki na urządzenia zainstalowane w mieszkaniu pracownika (komputer, .) możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów karę umowną zapłaconą z tytułu niedotrzymania terminu wykonania usługi? Dzięki naszemu networkowi międzynarodowych firm przeprowadzonych jesteśmy w stanie dokonać przeprowadzki Twoich mebli i całego dobytku w Rio de Janeiro i za granicą. Czy w tym roku firmy nietworzące funduszu socjalnego będą mogły zakupić bony świąteczne dla pracowników i zaliczyć poniesione wydatki w koszty uzyskania przychodów? Pracodawca opłaca grupowe ubezpieczenie pracownicze za swoich pracowników. Czy poniesione z tego tytułu koszty podatnik może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu i zmniejszyć podstawę opodatkowania? Kiedy wydatki pracodawcy na ubranie pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów? Prowadzę kancelarię radcy prawnego (prowadzę księgę przychodów i rozchodów). Jakie koszty będą dla mnie kosztami pośrednimi, a jakie bezpośrednimi? Otrzymaliśmy kredyt na zakup środka trwałego, który został częściowo sfinansowany dotacją. Czy odsetki od tego kredytu, w części sfinansowanej dotacją, stanowią w całości koszty uzyskania przychodu? Czy koszty postępowania sądowego prowadzonego przez spółkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? SĄD NAJWYŻSZY o skuteczności wypowiedzenia zmieniającego niezależnie od woli pracownika Jak rozliczyć i zaksięgować jazdę lokalną odbytą prywatnym samochodem pracownika w celu służbowym? Czy można zaliczyć w koszty działalności firmy wynagrodzenie wypłacane żonie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli wcześniej ustanowiono rozdzielność majątkową? Czy wykład prowadzony przez nauczyciela akademickiego może być przedmiotem prawa autorskiego? Czy można w tej sytuacji zastosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodów? W związku z prowadzonym postępowaniem sądowym poniosłem określone wydatki. Czy mogę uznać je za koszty uzyskania przychodów, jeśli występuję w sprawie jako dłużnik? Czy mogę wprowadzić do ewidencji i amortyzować samochód kupiony na kredyt? Czy odsetki od kredytu mogę uznać za koszty uzyskania przychodów? Prowadzę działalność gospodarczą. Zatrudniłam na podstawie umowy o pracę swojego męża. Czy mam możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów świadczenia urlopowego wypłaconego małżonkowi? Czy w związku z przebywaniem na chorobowym przez ponad miesiąc, strażakowi przysługują koszty uzyskania przychodów za ten miesiąc? Czy wypłacona małżonkowi zmarłego pracownika odprawa pośmiertna stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty?